Werkzaamheden

De Vergeten Tuin wordt niet als een park onderhouden, maar toch moet er wel het een en ander gebeuren.

Verschralen
Twee keer per jaar wordt de bloemenweide met een zeis gemaaid. Het maaisel voeren we af. In de herfst wordt het blad weggeharkt. Door de grond zo te verschralen bevorderen we de bloemenrijkdom.

bladeren afvoeren
Snoeien
Sommige bomen moet een beetje gesnoeid worden. Dit snoeihout en omgevallen bomen of afgewaaide takken worden niet afgevoerd maar verwerkt in de takkenrillen. Grotere stukken hout komen op de houtstapel.

omgewaaide bomen afvoeren
Composteren
Een gedeelte van het groenafval zoals blad en maaisel word verwerkt in de composthoop. De compost wordt gebruikt bij de bolgewasjes en de fruitbomen.

Vijver afdekken
Wanneer in de herfst het blad valt, dekken we de vijver een tijdje af met een groot net. Zo voorkomen we dat het water te zuur wordt door bladeren.

kruiwagens