Vereniging Veldwerk

vijveronderhoud in de Vergeten Tuin

Vereniging Veldwerk

De Vergeten Tuin wordt beheerd door de Vereniging Veldwerk. Dit is een vereniging van vooral buurtbewoners die zich inzetten voor de Vergeten Tuin en de arbeidershuisjes eromheen. De vereniging heeft op dit moment bijna 180 leden, met een kerngroep van zo´n 25 actieve vrijwilligers.

ledenvergadering van vereniging Veldwerk

Wat wij doen voor de tuin

We beheren en onderhouden de tuin. Op de dagen dat we bezig zijn met werken in de tuin, de eerste zondag van de maand, stellen we de tuin open voor het publiek. Ook inventariseren we dieren en planten in de tuin, zoals de amfibieën.

harken in de Vergeten Tuin

Wat de tuin voor ons doet

De meesten van ons waren niet bijzonder bezig met de natuur voordat we hier kwamen wonen, maar door de tuin zijn we er bij betrokken geraakt. Een ander effect van de tuin is dat buurtgenoten elkaar erdoor ontmoeten en beter leren kennen.

bijpraten in de Vergeten Tuin

kinderen bekijken beestjes in de Vergeten Tuin

Wat we hebben bereikt

Veel doelstellingen hebben we gerealiseerd. Zo zijn de oude huisjes voor sloop behoed, blijft de uitbreiding van de Albert Heijn beperkt. En een door de reuzenberenklauw overwoekerd braakliggend terrein is veranderd in een prachtig stuk stadsnatuur met biotopen voor amfibieën, vlinders, vogels en kleine zoogdieren.


Wil je ons meehelpen? Meer informatie?

Neem contact op met ons op via verenigingveldwerk@vergetentuin.nl.