Uitgangspunten voor het beheer

Vereniging Veldwerk is opgericht om de oude arbeidershuisjes aan de Palingstraat te behouden en het veld daarachter om te vormen tot een (beperkt) toegankelijk groengebied.  Nu de huisjes voor sloop zijn behoed en de tuin een groenbestemming heeft gekregen, is de belangrijkste activiteit van de vereniging het beheer van de Vergeten Tuin met een groep vrijwilligers. Dat doen we volgens deze uitgangspunten:

We beheren de tuin als een natuurtuin en gunnen de planten en dieren zoveel mogelijk rust:

 • De tuin is alleen op open veldwerkdagen vrij toegankelijk. Ook het onderhoud is op die tijden.
 • We vragen bezoekers op de paden te blijven.
 • Er mogen geen dieren gehouden worden.
 • Honden mogen alleen aangelijnd naar binnen.

We richten de tuin in als een heemtuin:

 • We planten of zaaien alleen inheemse planten (al hebben we wel wat al aanwezige uitheemse bomen en struiken behouden).
 • We poten alleen inheemse bolgewassen en stinzenbollen.
 • We zorgen voor waardplanten en voedselplanten voor inheemse insecten en vogels.

We maken de tuin ecologisch zo waardevol mogelijk:

 • We hebben zoveel mogelijk verschillende biotopen aangelegd.
 • We helpen vogels en vleermuizen met nestgelegenheid en andere dieren met schuil- en drinkplaatsen en
 • We zorgen voor takkenrillen, compost- en bladerhopen en rommelige hoekjes waarin dieren zich kunnen verstoppen.
 • We verschralen de weide om de bloemenrijdom te bevorderen.
 • We laten het water uit de dakgoten niet naar het riool wegstromen, maar voeren het naar de vijvers.

We laten zoveel mogelijk mensen zien hoe mooi en waardevol de Vergeten Tuin is:

 • We houden elke maand een open veldwerkdag waarop iedereen welkom is.
 • We houden elk voorjaar een amfibieënavond.
 • We heten schoolklassen (onder begeleiding van docenten) welkom in de tuin. We hebben lesmaterialen voor basisscholen.
 • We publiceren (natuur)nieuws en foto’s op deze website.