Vergeten Tuin nu te vinden via website Trefpunt Groen Eindhoven

De Vergeten Tuin door Trefpunt Groen Eindhoven heeft de opgenomen in een groen netwerk van partners, bewonersinitiatieven, groene bedrijven en instellingen in Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven werkt daarmee  nauw samen aan een integraal, op duurzaamheid gericht beleid op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie in en om Eindhoven.

Bekijk het artikel over de Vergeten Tuin op tge.nl