Bodemsanering achtertuinen Palingstraat

Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Eindhoven is gebleken dat in drie achtertuinen van huizen in de Palingstraat de grond ernstig is vervuild. De bodem moet daar gesaneerd worden. De grond in de achtertuinen zal worden afgegraven en vervangen.

Aangezien de achtertuinen grenzen aan de Vergeten Tuin is deze ook meegenomen in het bodemonderzoek. Gelukkig is gebleken dat daar bodemsanering niet noodzakelijk is!

Overleg

Omdat de afvoer van vervuilde grond en de aanvoer van schone grond door de Vergeten Tuin zal lopen is Vereniging Veldwerk hierover in overleg gegaan met gemeente, aannemer en ecologen. We hebben onze zorgen uitgesproken over aanwezige fauna. Dat heeft mede de route door de Vergeten Tuin bepaald om de schade zo veel mogelijk te beperken. Bovendien worden er ecologische maatregelen genomen voor de achtertuinen om  de fauna daar te beschermen. Na de nodige overleggen en vergunningen is in het voorjaar van 2020 eindelijk een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden.

Ecologische maatregelen

  • In mei 2020 is een amfibieënscherm van 40 cm hoog geplaatst om het te saneren gebied af te sluiten van de omgeving.
  • De bomen werden behangen met slingers zodat er geen vogels in zouden gaan nestelen. Deze bomen zijn in het najaar van 2020 gekapt en met behulp van een telekraan afgevoerd. Overigens waren de slingers geen succes: de vogels trokken zich er weinig van aan. We vinden nu nog steeds overal stukjes plastic in de omgeving!
  • Er zijn een aantal vangacties geweest onder leiding van een ecoloog, daarbij zijn tot nu toe 160 salamanders gevonden in de achtertuinen en ook een egeltje. Deze zijn op een veilige plek in de Vergeten Tuin gezet.
  • Bij de laatste fase, het afgraven en vervangen van de grond zal ook een ecoloog aanwezig zijn om toezicht te houden op werkzaamheden en dieren weg te vangen indien nodig. Het is nog niet bekend wanneer dit zal plaats vinden.

Amfibieën overgezet

Bij vangacties worden niet alle amfibieën gevonden. Daarom zijn er bij het amfibieënscherm een paar emmers ingegraven. Amfibieën vallen daar in als ze het saneringsgebied willen verlaten of juist vanuit De Vergeten Tuin naar het te saneren gebied willen trekken. De emmers worden met regelmaat gecheckt en ook deze dieren krijgen in Vergeten Tuin en goede schuilplek. Vanaf mei 2020 toen het scherm werd geplaatst tot aan 9 februari 2021 zijn er vanuit de emmers al 208 amfibieën overgezet naar de Vergeten Tuin. Het waren 200 Alpenwatersalamanders, 7 Vinpootsalamanders en een Gewone pad. De emmers doen goed hun werk! Met dank aan Kees de Kort die doorgaans de emmers controleert.

Voor- en najaarstrek

Eind januari en begin februari van dit jaar werden al weer salamanders in de emmers gevonden. Het is niet algemeen bekend maar van de amfibieën in Nederland zijn de salamandersoorten er het vroegste bij! Alpenwatersalamanders trekken al vanaf januari met een piek in begin maart naar hun voortplantingswater. Van de Vinpootsalamanders die ook in de Vergeten Tuin voorkomen is bekend dat een aantal zelfs al in het najaar naar het water gaan. Een deel van deze soort overwinterd in het water in tegenstelling tot de Alpenwatersalamanders die grotendeels op het land overwinteren.