Muur

In de loop der jaren hebben we bij graafwerkzaamheden (voor nieuwe aanplant de aanleg van de vijvers) vele kubieke meters van dit puin naar boven gehaald. In plaats van dit puin af te voeren metselden we er stukje bij beetje een muur van.

bankje bij de muur
De muur is inmiddels een markant element in ‘De Vergeten Tuin’. Hij is opgemetseld met een mengsel van kalk, metselzand en compost of leem.

 bruine kikker bij de muur
We hebben de muur zo gemetseld dat er allerlei holtes, spleten, ingangen in de muur zijn ontstaan. Die dienen als schuil- en overwinteringsplaatsen voor dieren zoals salamanders, padden, muizen en insecten.

muurpeper op de muur

De muur is ook een groeiplaats voor planten, zoals muurpeper en muurleeuwenbekje die van kalk houden en verder weinig eisen stellen. Twee keer per jaar wordt de bloemenweide gemaaid en het maaisel afgevoerd. In de herfst wordt het blad weggeharkt. Door de grond zo te verschralen bevorderen we de bloemenrijkdom.
muurplanten