Groene lift

luchtfoto met groengebieden bij de Vergeten Tuin
Wat is het ecologisch nut van zo’n stil, natuurlijk gebied midden in de stad? Uit luchtfoto’s blijkt dat in de directe omgeving van de Vergeten tuin diverse kleinere en grotere groengebieden aanwezig zijn – dichtbij uiteraard de aangrenzende tuinen maar ook verder weg zijn er grotere groene eilanden en gordels.

Flora en fauna reiken verder dan de tuingrens: de Vergeten tuin kan op die manier een belangrijke functie vervullen als groene lift die mede de omgeving voedt of met elkaar verbindt – een soort bevoorradingsdepot voor de stadsnatuur in de verdere omgeving.

Het belang van stadsnatuur mag niet onderschat worden, temidden van alle uitbreidingsplannen op het gebied van wonen werken en vervoer. Een gebied als de Vergeten tuin dat niet als een park wordt onderhouden, maar een veel natuurlijker opzet kent, heeft binnen die stadsnatuur een bijzonder belangrijke functie.