Biotopen

De Vergeten Tuin biedt schuilplaats, nestgelegenheid en voedsel aan verschillende dieren. Er worden inheemse planten gebruikt die ecologisch waardevol zijn omdat ze insecten aantrekken en voedsel leveren in de vorm van zaden en bessen. Variatie in hoogte, nat en droog, voedselarm en voedselrijk en zon en schaduw zorgen voor een afwisselende vegetatie.

Bloemenweide

de bloemenweide met o.a. margrieten
Vroeger stond het vol met reuzenberenklauw, nu groeien tussen het gras allerlei wilde bloemen zoals margrieten, toortsen, teunisbloemen, kaasjeskruid en cichorei. Een deel van de weide is opgehoogd met zand dat vrijkwam bij het graven van de vijver. Binnenin deze heuvel zijn holletjes en gangetjes gemaakt voor egels en andere beestjes..

bloemenweide met o.a. klaprozen
Vleermuizen maken in de schemering dankbaar gebruik van de vele insecten die boven de weide vliegenbosgedee.

Vijvers

Het water in de tuin heeft een grote aantrekkingskracht op dieren. De Vergeten Tuin heeft drie vijvers.

vijver met waterleliebladeren
Salamanders, kikkers, padden en libellen zetten er hun eieren af. Vogels en andere beestjes komen er drinken. In mei 2006 is er naast de kleine vijver een grotere vijver aangelegd. Op het folie is een leemlaag aangebracht.

vijver met steiger
De grote vijver vangt de meeste zon. Hij heeft aan de noordkant een flauw oplopende oever. Dit ondiepe gedeelte warmt heel snel op en dat is de plek waar in het voorjaar de eerste kikkerdril wordt afgezet door de bruine kikker.
De diepere delen van de vijver bieden amfibieën die in het water overwinteren een vorstvrije bodemlaag.
De waterplanten zorgen voor zuurstof en beschutting in het water. Het water is rijk aan algen en kleine waterdiertjes, het voedsel voor de larven. Rondom het water is ruige begroeiing aanwezig om in te schuilen. Langs het water staan planten die aantrekkelijk zijn voor vlinders en andere insecten.

Er is bewust voor gekozen om geen vissen in de vijvers te houden. Een paar vissen zouden alle eitjes en larven van amfibieën op kunnen eten. Amfibieën en vissen gaan niet goed samen.

vijver met lissen

Helofytenfilter

helofytenfilter

De vijver wordt op peil gehouden door regenwater van de daken. Om dit te zuiveren is een helofytenfilter aangelegd; een kleine vijver met gele lis, kalmoes en zeggesoorten die het water zuiveren.

Muurstapelingen
de stapelmuur

Met het puin dat uit de grond kwam worden de muurtjes gemaakt. Deze stapelingen zijn schuilplaats voor allerlei beestjes. Muurplanten gedijen er, vlinders hebben een plekje om op te warmen en wilde bijen maken er hun nestgangen. Meer over de muur…

Boomgaard
mispelbloem

mispel

De wilde fruitboomgaard is in het najaar van 2004 aangeplant. Fruitbomen zijn vanwege hun bloeitijd belangrijk voor vroege insecten. Later in het jaar zullen de vogels de vruchten zeer waarderen. Vlinders die terug vliegen naar het zuiden kunnen er hun energievoorraad bijtanken. Hier groeien o.a. zoete kers, appel, peer en mispel. Ook staan er wilde rozen zoals hondsroos en egelantier.

Bosgedeelte
bosgedeelte

In het bosgedeelte staan grote bomen als paardenkastanje, beuk, ratelpopulier en boswilg en heesters zoals bramen, aalbessen en kornoelje. De kruidlaag bestaat onder meer uit dolle kervel, stinkende gouwe, zevenblad, look zonder look en dagkoekoeksbloem.

Om de ecologische waarde te verhogen zijn er vrucht – en zaaddragende struiken bijgeplant zoals hazelaar, krentenboom en lijsterbes. Sporkehout biedt voedsel aan de rupsen van citroenvlinder en boomblauwtje. Bolgewasjes zoals sneeuwklokjes en vogelmelk zorgen voor vroege bloei.

Hagen
Heel veel verschillende soorten vogels brengen een bezoek aan de Vergeten Tuin. Voor hen zijn de gemengde hagen met besdragers als meidoorn en sleedoorn van groot belang. Ze bieden voedsel en beschutting. Door het verschil in bloeitijden trekt zo’n gemengde haag ook allerlei verschillende insecten aan. Verder houden we natuurlijk de mooie oude beukenhaag

Takkenrillen en houtstapel

takkenril

De takkenrillen bieden nestgelegenheid aan vogels als heggenmus en winterkoning. Volwassen vlinders kunnen erin wegrkruipen om er de winter door te brengen. De grond onder de takkenrillen en de houtstapel bevriest niet in de winter. Daarom is dit een prima overwinteringsplek voor amfibieen.

Composthoop

composthoop met wilgenscherm
Omdat een composthoop warmte produceert kunnen amfibieen en kleine zoogdieren er de winter door brengen. Om de composthoop aan het zicht te onttrekken is er een scherm van wilgentenen gevlochten.