Mei 2023

April 2012

Februari 2023

Vergeten Tuin nu te vinden via website Trefpunt Groen Eindhoven

De Vergeten Tuin door Trefpunt Groen Eindhoven heeft de opgenomen in een groen netwerk van partners, bewonersinitiatieven, groene bedrijven en instellingen in Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven werkt daarmee  nauw samen aan een integraal, op duurzaamheid gericht beleid op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie in en om Eindhoven.

Bekijk het artikel over de Vergeten Tuin op tge.nl

Vereniging Veldwerk zoekt een nieuwe penningmeester

Ook als je geen groene vingers hebt, kun je de Vergeten Tuin helpen.  Vereniging Veldwerk, de vereniging die de tuin beheert, is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als penningmeester zit je in het bestuur en hou je de ledenadministratie en de financiën bij. Lijkt je dat wel wat? Kom dan eens langs op een Open Veldwerkdag. Of neem contact met ons op via secretaris@vergetentuin.nl.

De Vergeten Tuin krijg Eindhovense waarderingssubsidie

14 april was een feestelijke dag voor onze vereniging. Uit handen van wethouder Yasin Torunoglu kregen we een waarderingssubsidie uitgereikt. Een waarderingssubsidie wordt jaarlijks uitgereikt aan personen/instellingen die zich belangeloos inzetten voorde leefbaarheid van de buurt of zoals de wethouder het zelf omschreef: “de prijs is voor de dorpsgekken van de stad”.

De wethouder prees de vele vrijwilligers die al meer dan 20 jaar de tuin beheren en onderhouden en ook het feit dat er een educatief programma wordt aangeboden voor basisscholen. De prijs bestaat uit een bos bloemen en een cheque van €1000,-. Een deel van dit geld willen we bestedenaaan de aanschaf van een wildcamera zodat we kunnen inventariseren welke dieren en ’s nacht actief zijn in De Vergeten Tuin.