Privacy- en cookieverklaring

Vereniging Veldwerk houdt zich aan de privacywetgeving. Dat betekent dat je gegevens veilig zijn bij Vereniging Veldwerk en dat ze altijd netjes gebruikt worden. In deze privacyverklaring legt Vereniging Veldwerk uit wat er bij de website vergetentuin.nl en in onze ledenadministratie gedaan wordt met je informatie. Heb je vragen of wil je weten wat Vereniging Veldwerk precies van jou bijhoudt? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief
Vereniging Veldwerk heeft een nieuwsbrief met nieuws en activiteiten van Vereniging Veldwerk. Je kunt je zelf voor die nieuwsbrief aanmelden. Daarvoor is alleen je e-mailadres nodig. Je kunt op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrieven. Elke e-mail bevat een afmeldlink. In elk bericht zitten onzichtbare codes. Daarmee houdt de nieuwsbriefapplicatie bij hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke berichten mensen klikken. Vereniging Veldwerk kijkt niet naar wat je precies interessant vindt. Het gaat ons alleen om algemene informatie over de nieuwsbrief, zodat Vereniging Veldwerk die nog interessanter kan maken.

Foto’s
Het kan voorkomen dat je op één van onze afbeeldingen staat, terwijl we je daarvoor niet specifiek om toestemming hebben gevraagd. Als je daar bezwaar tegen hebt, vragen we je dat per email te laten weten. We zullen dan in overleg zoeken naar een oplossing.

Delen van persoonsgegevens
Vereniging Veldwerk zal je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij de wet of de rechter Vereniging Veldwerk daartoe dwingt.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Heb je vragen of wil je weten welke persoonsgegevens Vereniging Veldwerk van je heeft? Dan kun je altijd contact opnemen. Als je vindt dat Vereniging Veldwerk je niet op de juiste manier helpt, laat het ons eerst weten zodat we het kunnen oplossen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Vereniging Veldwerk
Palingstraat 31
5615 PL Eindhoven
secretaris@vergetentuin.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Vereniging Veldwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Versie november 2018