Geschiedenis

In het centrum van Eindhoven lag decennialang een verlaten stuk grond op het binnenterrein van de oude arbeidershuisjes in de Palingstraat. Het terrein heeft de hele twintigste eeuw een groene functie gehad behalve tussen 1959 en 1978 toen de firma Capax er grote hallen bouwde. Hierdoor zijn de grond en het grondwater zwaar vervuild.

de arbeidershuisjes in de Palingstraat

Spontaan onderhoud
Door de vervuiling bleef het terrein onbebouwd. Na het vertrek van Capax is het langzaam verwilderd. Omwonenden hebben het terrein samen gebruikt en onderhouden. Zonder duidelijk plan werd er opgeruimd, gemaaid, gesnoeid gezaaid en geplant. Zo ontstonden geleidelijk open en begroeide plekken en paden, een zithoek en een kippenren, kortom: een mooie wilde tuin.

onkruid wieden in de Vergeten Tuin


Dreigende sanering

In 2001 kreeg de buurt te horen dat de grond gesaneerd zou gaan worden. Deze sanering zou de tuin weer verwoesten, en ook dreigden daarna de huizen gesloopt te worden. De buurtbewoners realiseerden zich hoe belangrijk de tuin voor ze geworden was en richtten de Vereniging Veldwerk op om de tuin en de huizen te behouden.

Plan Veldwerk
Vereniging Veldwerk dacht na over een goede, groene bestemming van het veld. Er werden verschillende andere natuurtuinen in Nederland bezocht. Ook inventariseerde ze de mogelijkheden en beperkingen van het terrein. Uiteindelijk kozen ze voor een natuurtuin en lieten José Kennis, tuinarchitect van De Slatuinen een ontwerp maken.

plattegrond Vergeten Tuin

Aanleg natuurtuin
Toen in 2002 bleek dat de sanering voorlopig uitgesteld werd, werd het ontwerp ook echt uitgevoerd. Zo ontstond De Vergeten tuin, een groene oase in een verstedelijkte omgeving. In deze tuin staan een natuurlijk evenwicht en de beleving van de tuin door bezoekers centraal. Vanaf de 2006 wordt de tuin regelmatig opengesteld voor bezoekers.

Toekomst
Begin 2007 heeft B en W van Eindhoven het terrein een groenbestemming gegeven. Het lijkt er dus op dat de toekomst veiliggesteld is. Goed nieuws voor de flora en fauna. Maar ook voor mensen: rustzoekers, natuurliefhebbers, vogelaars, fotografen, kinderen met hun ouders – iedereen die gevoelig is voor de ervaring die de Vergeten tuin te bieden heeft.

de bosrand in de Vergeten Tuin