Home > Planten en dieren > Vogels

Vogels

ijsvogel


De Vergeten tuin wordt door verschillende vogelsoorten bezocht.

Vaste gasten
Een aantal van hen kom je het hele jaar tegen in de tuin.Het winterkoninkje nestelt er, merels brengen er hun jongen groot, koolmeesjes en pimpelmeesjes hoor er je volop. Ook zie je er mussen, heggenmussen en vinken. Waar gewerkt wordt is altijd wel een roodborstje in de buurt om een insect mee te pikken. Rovers als eksters, gaaien en kraaien zien we ook regelmatig. Zomervogels zijn o.a. de tjiftjaf die zich vanaf begin maart weer laat horen en zwartkop die in april weer zingt.

roodborstje


Bezoekers
De groene en de grote bonte specht komen regelmatig op bezoek, en een blauwe reiger komt soms langs om een kikker te vangen. De tuin krijgt wel eens verrassingsbezoekjes van een bosuil die met zijn gekrijs de rust verstoord. Of van een sperwer die een duif te pakken neemt. Een paar keer op een rustige zondagochtend kwam een ijsvogel uit de vijver snoepen.

eenden


Najaar en winter
In het najaar zie je in de vergeten tuin de staartmeesjes door de berken buitelen. Voor de groenlingen zijn er genoeg rozenbottels te vinden en ook de sijsjes komen weer in de tuin. Als het kouder wordt komen wintergasten als de kramsvogel, koperwiek of keep er zoeken naar iets te eten.

Beschutting

De Vergeten Tuin is een aantrekkelijke rustplaats voor vogels. Bomen en struiken van verschillend formaat bieden de vogels beschutting tegen de wind en vijanden. De takkenrillen (takkenwallen) worden wel door kleinere vogels gebruikt om in te schuilen en nestjes te bouwen. Ook zijn er nestkasten opgehangen voor mezen, mussen en boomklever.

Voedsel
Er zijn volop vruchten en zaden te vinden in de tuin. De gevarieerde planten trekken met hun bloemen veel insecten aan. Die insecten bieden weer voedsel aan de insecteneters onder de vogels.Vanwege de insecten die er in huizen laten we uitgebloeide stengels in de winter aan de plant zitten en ook het dode hout laten we zoveel mogelijk staan en liggen.Vogels kunnen tussen het afgevallen blad scharrelen naar insecten.42 verschillende vogelsoorten zijn er tot nu toe gespot. (2001 en 2008)

Blauwe reiger, Boomklever, Boomkruiper, Bosuil, Braamsluiper, Ekster, Europese kanarie, Gierzwaluw, Goudhaan, Groenling, Groene specht, Grote bonte specht, Grote lijster, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Keep, Koolmees, Koperwiek, Kramsvogel, Merel, Pimpelmees, Ringmus, Roodborst, Sijs, Sperwer, Spreeuw, Staartmees, Tjiftjaf, Torenvalk, Turkse tortel, Vink, Vlaamse gaai, Wilde eend, Winterkoning, IJsvogel, Zanglijster, Zwarte kraai, Zwarte roodstaart, Zwartkop
De Vergeten Tuin 2009 - 2017