Home > Planten en dieren > Vleermuizen

Vleermuizen

Voor vleermuizen is de Vergeten Tuin is een ideale plek om te jagen. Er zijn bomen waardoor ze zich goed kunnen oriŽnteren, open ruimte om te vliegen en genoeg insecten om op te jagen.

Vleermuizen herkennen

Iedere soort vleermuis heeft zijn eigen geluiden waaraan je de soort kunt herkennen. Maar ook aan het formaat van de vleermuis, het vliegpatroon en de omgeving waar de vleermuis vliegt kun je afleiden om welke soort het gaat.


Drie soorten vleermuizen

Bij het op naam brengen van vleermuissoorten die we zien in de Vergeten Tuin hebben we hulp gevraagd aan Leo Klok van de vleermuizenwerkgroep Noord Brabant. Met behulp van een batdetector is vastgesteld dat we drie verschillende soorten vleermuizen op insectenjacht zien in de Vergeten Tuin namelijk de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger.

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is de kleinste en meest algemene vleermuis. Kort na zonsondergang komt ze naar buiten om te jagen op allerlei kleine insecten. De vlucht van de gewone dwergvleermuis is grillig en met veel lussen. Overdag houdt de vleermuis zich op allerlei plaatsen schuil zoals in spouwmuren en achter daklijsten.

Ruige dwergvleermuis

De ruige dwergvleermuis lijkt veel op de gewone dwergvleermuis maar is iets forser. De naam dankt ze aan de ruige vachtharen op haar rug. Overdag zitten de diertjes achter loszittend schors, achter betimmering van huizen en ook wel in vogelkastjes. De ruige dwergvleermuis vliegt in een snelle rechtlijnigere vlucht dan de dwergvleermuis.

Laatvlieger

De laatvlieger is een van de grootste vleermuizen in Nederland. De spanwijdte is ongeveer 32 tot 38 centimeter. Deze vleermuis vangt grotere soorten nachtvlinders en kevers. 20 a 30 minuten na zonsondergang vliegt hij uit. De laatvlieger is zo genoemd omdat hij later uitvliegt dan een andere grote vleermuis. (de rosse vleermuis of vroegvlieger). Kenmerkend zijn de relatief trage vleugelslag en langzame grillige vlucht. Overdag bevinden laatvliegers zich vaak in gebouwen.Winter

In de wintermaanden zijn er voor vleermuizen te weinig vliegende insecten om te overleven. Daarom gaan ze in het najaar op zoek naar een plek om een winterslaap te houden.


Alle vleermuizen in Nederland zijn beschermd. Meer informatie is te vinden op www.vleermuis.net.


© De Vergeten Tuin 2009 - 2017