Home > Planten en dieren > AmfibieŽn

AmfibieŽn

salamandertjes

AmfibieŽn gebruiken in de loop van het jaar verschillende delen van de Vergeten Tuin. Voor de voortplanting en de ontwikkeling van de larven zijn ze afhankelijk van water. Een deel van de zomer en herfst brengen ze door op het land. In de winter zoeken ze een vorstvrije plaats om een winterslaap te houden.

Voorjaar

Het paargedrag speelt zich af in en rond de vijvers. In het water komen eieren en larven tot ontwikkeling. In de voortplantingstijd passen vooral de salamanders zich daarom aan het leven in het water aan. De huid is dan dun en kan zuurstof opnemen uit het water.


Zomer en herfst
De meeste volwassen dieren verlaten in de loop van de zomer het water.
De larven kunnen niet overleven buiten het water totdat ze een gedaanteverwisseling hebben ondergaan en longen en pootjes gekregen hebben.


Bij de overgang naar landfase wordt de huid fluweelachtiger en minder waterdoorlatend. Overdag houden ze zich op vochtige donkere plaatsen schuil, ook in vochtige vegetatie. Ze zijn vooral in de nacht actief.In de Vergeten tuin zijn volop plekken aanwezig waar amfibieŽn kunnen schuilen en jagen op slakken en insecten.

Winter
In de winter gaan amfibieŽn in winterslaap. Ze zoeken een vorstvrije plek, zoals onder houtstapels, stenenhopen en takkenrillen waar de grond in de winter niet bevriest. Er overwinteren ook altijd wel dieren in het water.

Soorten

Er komen vijf verschillende soorten amfibieŽn voor in de Vergeten tuin:

ē bruine kikker
ē groene kikker
ē gewone pad
ē alpenwatersalamander
ē vinpootsalamander

Alle inheemse amfibieŽn zijn wettelijk beschermd.

Meer weten? Kijk dan eens op de website van Ravon, de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieŽn, reptielen en vissen.

© De Vergeten Tuin 2009 - 2017